CPU Intel Core i5-11400 Box Chính hãng

4.380.000 

tanlinh.com\i5-11400
CPU Intel Core i5-11400 Box Chính hãng

4.380.000 

Danh mục: