CPU Intel Core i3-10105 Box Chính hãng

2.790.000 

tanlinh.com
CPU Intel Core i3-10105 Box Chính hãng

2.790.000